Velkommen til Børnehuset Diamanten

Børnehuset Diamanten blev privatiseret 1. september 2010. Vi er organisatorisk og administrativ tilknyttet foreningen

Vores kerneværdier:

  • Forpligtende fællesskab- sammen gør vi en forskel for vores dejlige børn
  • Tryghed og nærvær
  • Engagerede voksne – der sammen ser tingene fra børneperspektiv
  • Aktiv forældregruppe

Indskrivning af jeres barn skal ske i Diamanten se Venteliste